Algemene Verhuurvoorwaarden

 

Wij streven ernaar de kwaliteit van onze kostuums zo hoog mogelijk te houden. Dat betekent dat wij van de huurder verwachten dat zij als een goed huisvader of moeder met de aan hen in bruikleen gestelde artikelen zullen omgaan.

 

Wij willen voorkomen dat er conflicten ontstaan bij het halen of retour brengen van onze kostuums. Hiertoe hebben we onderstaand reglement opgesteld.

 

Door het huren van kleding of andere artikelen gaat de huurder akkoord met de hierna vermelde huurvoorwaarden.

 

 1. De huurder verplicht zich goed te zorgen voor de gehuurde artikelen. Als er schade ofvermissing ontstaat, moet deze gemeld worden bij de inname.
 2. De gehuurde artikelen mogen niet voor oneigenlijke doeleinden worden gebruikt. In geval van twijfel dient u de verhuurder te raadplegen.
 3. Het is niet toegestaan om corsages met een speld in revers of andere tere stoffen te prikken. Corsages met een magneet zijn wel toegestaan.
 4. Wij geven onze kleding verpakt in kledinghoezen, schoon en in goede staat mee. De gehuurde artikelen dienen compleet en onbeschadigd teruggebracht te worden inclusief de geleverde hanger, plastic tas of kledinghoes waarin u de kleding heeft meegekregen.
 5. De artikelen dienen te worden teruggebracht op het afgesproken tijdstip. Indien (zonder overleg) later terugbezorgd, wordt opnieuw huur berekend.
 6. Het is niet de bedoeling dat onze kleding door uzelf wordt gereinigd.
 7. Gehuurde schoenen dienen schoon en gepoetst te worden geretourneerd.
 8. Er wordt een borgsom gevraagd voor de gehuurde artikelen. De hoogte is afhankelijk van het gehuurde en wordt door verhuurder bepaald.
 9. Schade wordt verrekend met de vooruitbetaalde borg. Onder schade wordt verstaan: beschadigingen, brand- en/of schroeivlekken, buitensporige vervuiling en het ontbreken van gehuurde onderdelen. Bij onherstelbare schade wordt de borg niet geretourneerd.
 10. Als de kleding bij terugkomst extreem vuil blijkt wordt de helft van de borg niet geretourneerd. Bij normaal gebruik zijn de reinigingskosten bij de huurprijs inbegrepen.
 11. Kinder- en herenkostuums dienen te worden gedragen met een riem om te voorkomen dat je op de zoomen loopt. Bij beschadigde zomen wordt de helft van de borg niet geretourneerd.
 12. Alle artikelen blijven altijd eigendom van De Klederij.
 13. De Klederij is niet aansprakelijk voor schade/letsel ontstaan tijdens het dragen van kleding en/of accessoires.

 

Wij gaan er van uit dat bovenstaande informatie voor zich spreekt, en u zich hier ook in kunt vinden. Mocht u het met een van onze voorwaarden niet eens zijn dan vernemen wij dat graag van u voordat u met onze kleding op stap gaat.

 

Wij staan altijd open voor een correcte afhandeling, want wij zien u en uw kennissen graag weer terug. Veel plezier!!!